تصویر گیف
بيشتر
پنجشنبه 26 مرداد 1396   19:52:53
معاونین وزارتخانه
سيد رحمت الله اكرمي
محمد شرفشاهی
سید مصطفی رضوی
حسین قضاوی
سیدحسین میرشجاعیان حسینی
سید کامل تقوی نژاد
مسعود كرباسيان
ميرعلي اشرف عبداله پور حسيني
محمد خزاعی
  • محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
شاپور محمدی